Sunday, March 6, 2011

Perpustakaan yang Bernapas

:: Diana AV Sasa*)

“Minat baca masyarakat kita masih sangat rendah”

Kalimat bernada pesimis ini terlampau sering saya dengar di setiap perbincangan mengenai baca-tulis. Ini pesimistis yang alpa dari akar sejarah literasi negeri sendiri. Melupakan prasasti, relief di  gua-gua purba, dan lontar-lontar maha karya para kawi.