Friday, September 21, 2012

Upacara Para Pemuja Buku

:: Diana AV Sasa


Mereka adalah sekumpulan orang-orang pemuja buku yang berhimpun untuk melakukan upacara buku. Upacara ini adalah sebuah wujud perayaan yang dilakukan atas nama kecintaan. Dengan upacara ini mereka menggiring buku-buku untuk menemukan kematangan ‘jiwa’nya, mendapatkan ruang pengembaraan, melahirkan keturunan-keturunan, dan  menjajaki kemungkinan nasib yang membawanya pada kumpulan masyarakat pembaca tempat ia bersemayam.